transito, Rotterdam

Orange Architects is gevraagd om de mogelijkheden voor hoogbouw te onderzoeken voor een mix-used programma op de plek van een bestaand fabriekspand op het eiland van Feijenoord. De locatie is prachtig gelegen tussen de Persoonshaven en de Piekstraat te Rotterdam. Het eiland is ruim een eeuw geleden ontstaan, om een combinatie van spoor- en havenactiviteiten te faciliteren. Een ontwikkeling die heeft geleid tot een nieuw type haven voor de transito handel – voor de doorvoer van producten – met aanvoer, opslag en afvoer als kenmerkende functies voor de panden die hiervoor opgericht werden.

De ligging aan het water met grote, hoge silo’s was beeldbepalend voor de gebouwen in deze strook. Het schiereiland ligt op een unieke locatie aan de Maas, in de schaduw van de nieuwe ontwikkelingen van Feyenoord-City. Door de transitie van het eiland, met de terugtrekkende industriële activiteiten en de druk vanuit de stad om meer programma en een kwalitatief beter woningaanbod op deze locatie te realiseren, ontstaan er kansen om het gebied beter bij de stad te betrekken. Door te verdichten en meer in de hoogte te bouwen kan het nu achtergestelde gebied een volwaardige positie krijgen op Zuid en in de stad Rotterdam.

Optimaal georiënteerd op het zonnige westen en dicht bij de nieuwe brug over het water, is dit het ideaal locatie voor een nieuw ontmoetingspunt, genaamd de TRANSITO Lounge

En die kwaliteit, de ligging aan en bereikbaarheid vanaf het water, is de geschiedenis maar ook de toekomst van deze plek. In de laatste decennia zijn deze kwaliteiten weliswaar naar de achtergrond verdwenen, maar nu worden ze opnieuw prominent gemaakt. Door de luifel uit te laten kragen boven het water kan een groot en beschut getijde-dek aan de Persoonshaven worden gemaakt, dat zowel vanaf het water als vanuit de plint toegankelijk is. Met een optimale ligging op het zonnige westen, in de nabijheid van de nieuwe verbindingsbrug over de haven, ontstaat de ideale locatie voor een nieuwe ontmoetingsplek; de TRANSITO Lounge. Een plek waar zowel de nieuwe avonturiers aan de Piekstraat als de huidige bewoners van Feijenoord kunnen samenkomen, om zo de oude TRANSITO locatie nieuw leven in te blazen!

Het eiland van Feijenoord kenmerkt zich, ondanks haar beperkte maat, door een verscheidenheid aan stedelijke identiteiten. Het gebied bevat 4 kwadranten met elk een eigen specifiek karakter, variërend van een groen park en een woongebied met voornamelijk sociale woningbouw tot een groot oud fabrieksterrein met daarnaast een strook kleinere, aan het water gelegen, individuele bedrijfspanden. De 4 gebieden worden door de Piekstraat, die als een ruggengraat midden door het gebied loopt, met elkaar verbonden. Dankzij deze verscheidenheid heeft het eiland, naast een bijzondere ligging, ook een eigen karakter in de loop der tijd gekregen. Deze verschillende kwaliteiten in het gebied staan op het punt om verder ontwikkeld en versterkt te worden. Het park krijgt met de komst van Villa van Waning een recreatief programma en de sociale woningen zijn herontwikkeld. Het verderop gelegen Hunter Douglas terrein fungeert nu nog als bedrijventerrein maar heeft de potentie om, met het bestaande industriële erfgoed op de locatie, ontwikkeld te worden tot lage en middelhoge bebouwing met zicht op de Maas. De smalle strook met bedrijfskavels aan de Piekstraat leent zich goed voor hoogbouw gezien de gunstige ligging aan het water en op de zon. Daarmee ontstaat de kans om de identiteit van het…

Gezien de beperkte afmetingen van de individuele kavels in de potentiele hoogbouwstrook, waar op de kop woontoren ‘De Piek’ verrijst, wordt het bouwvolume op het Transito kavel opgesplitst in 2 kleinere torens. Zo ontstaat een gevarieerde skyline en wordt een wand van dikke torens voorkomen bij de ontwikkeling van de andere locaties . De lineaire Piekstraat is op dit moment vrijwel geheel afgesloten van het water door de industriële bebouwing in baksteen. Deze gebouwen hebben een uiteenlopende kwaliteit, variërend van monumentaal pand tot eenvoudig utilitair bouwwerk, waar het pand van de voormalige “NEDERLANDSCHE COOPERATIVE TRANSITO MAATSCHAPPIJ” onder te scharen valt. Ondanks het ontbreken van monumentale kwaliteit, zijn de meest karakteristieke en originele delen opgenomen in het plan, om het industriële karakter van de Piekstraat te behouden.

Door de nieuwbouw op te tillen en te voorzien van een grote luifel wordt een scala aan kwaliteiten gecreëerd. Zo ontstaat een transparante pint, ideaal voor een commerciële programmering, waardoor er een hernieuwde relatie van de Piekstraat met de haven wordt gemaakt. Met het grote maar eenvoudige gebaar krijgen de oude industriële gevels een natuurlijke plek in het nieuwe gevelbeeld.

Op de ruime luifel ligt een collectief groen dek, voor de gebruikers van de torens, waar zij kunnen genieten van de zon en het uitzicht. De hoogbouw zelf bestaat uit een laag en een hoog deel, om naast een gevarieerde skyline ook flexibel te zijn in de programmering. Waar het hoge deel verschillende typen woningen kan bevatten, is de lage toren geschikt voor diverse functies; van woningen tot kantoren. In de luifel zelf worden naast commerciële voorzieningen ook facilitaire functies opgenomen.  

De dichte delen van de torens en de luifel worden geheel uitgevoerd in donkerbruine baksteen om aan te sluiten op het industriële karakter van het gebied en om uiting te geven aan de zwaarte van de torens. De gevels zijn als horizontale banden met ondiepe balkons uitgevoerd, in een wisselend ritme van bakstenen stroken en glazen puien. Alle woningen en kantoren hebben op deze wijze rondom zicht op de stad en over het water. Door de gekozen opzet van het plan, met torens op een riante luifel, zijn er goede mogelijkheden gecreëerd om duurzaamheidsthema’s in het project te integreren. Zo worden de torens voorzien van wind en zonne-energie collectoren, zogenaamde Powernests, en fungeert de luifel als groene long en waterbuffer. Ook qua mobiliteit liggen er veel kansen. De locatie ligt in de nabijheid van Feyenoord City en is goed bereikbaar met een dichtbij gelegen treinstation en de toekomstige oeververbinding naar Noord. Maar niet te vergeten blijft het daarbij een ideale plek voor transport over het water.

Door de nieuwbouw op te tillen en te voorzien van een grote luifel wordt een scala aan kwaliteiten gecreëerd
Projectdetails
 • Locatie
 • Feijenoord, Rotterdam, Nederland
 • Opdrachtgever
 • New Industry & Brimi Vastgoed
 • Ontwerp
 • 2018
 • Oppervlak
 • 22.500 m2
 • Opdracht
 • Haalbaarheidsstudie
 • Team
 • Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Kapilan Chandranesan, Casper van Leeuwen, Angela Park, Panagiotis Seltsiotis, Elena Staskute, Florentine van de Vaart
 • Visuals
 • Orange Architects