cobercokwartier, Arnhem

Orange Architects is geselecteerd als coördinerend architect voor het Cobercokwartier, gelegen aan de rand van de Arnhemse binnenstad. Op deze prominente plek aan de Rijnkade, naast de John Frostbrug, wordt het voormalige Coberco terrein getransformeerd tot een nieuwe stadswijk, met de historische melkfabriek als cultureel hart. De complexe en gelaagde gebiedsontwikkeling biedt ruimte voor een brede mix van woonmilieus, aansluitend op het rijke industriële verleden van deze plek aan de Rijn. In samenwerking met Zecc Architecten en Studiospacious worden vier nieuwe woonblokken ontworpen, gebaseerd op het stedenbouwkundige plan van Studioninedots en DELVA Landscape Architects. De restauratie en herontwikkeling van het fabrieksensemble is in handen van Zecc Architecten.

De bestaande nog overgebleven bebouwing van het oude fabriekscomplex definieert het Cobercokwartier en organiseert de omringende bouwvelden. Autovrije woonstraten en pleinen creëren zichtlijnen naar de melkfabriek en vormen een doorwaadbare verbinding tussen de nieuwbouwplots en het industriële erfgoed. De westkant van het plangebied vormt de laatste schakel in het verlengde van de Eusebiusbuitensingel richting de Rijn, de statige groene entree tot de stad. De Westervoortsedijk begrenst de noordzijde, een belangrijke verkeersader tussen binnenstad en de A12. Aan de overzijde van de Badhuisstraat aan de oostzijde zal de nieuwe woonwijk Havenmeesterskwartier verrijzen en aan de zuidzijde ligt de Nieuwe Kade, uitkijkend over de Rijn en uiterwaarden.

De complexe en gelaagde gebiedsontwikkeling biedt ruimte voor een brede mix van woonmilieus, aansluitend op het rijke industriële verleden van deze plek aan de Rijn

Alle vier de bouwblokken hebben een eigen identiteit, maar tezamen met de bestaande fabriek vormen ze een sterk ensemble dat goed is aangesloten op de Arnhemse binnenstad. Waar de randen van het Cobercokwartier adaptief reageren op haar directe omgeving, is de binnenwereld meer informeel van karakter met kleinere korrels, inspringende plinten en expressieve dakvormen. Op maaiveldniveau sluiten de plinten aan op de publieke ruimte door middel van ruime entrees, goed zichtbare fietslobby’s en commerciële invullingen. De margezone tussen de grondgebonden woningen en publieke omgeving kan daarbij ingericht worden als ruimte voor persoonlijke invulling en interactie. Hierdoor ontstaat een kleinschalig en aantrekkelijk decor rondom het fabrieksensemble als middelpunt van de gebiedsontwikkeling. De vier hoogteaccenten definiëren de randen van het plangebied. Samen met het stadskantoor en het kopgebouw, dat aan de Eusebiusbuitensingel tegen de fabriek wordt aangebouwd, creëren ze een gelaagd silhouet aan de Rijn rondom de schoorsteen van de fabriek.

Verspreid over de vier blokken worden 275 woningen gerealiseerd in maar liefst 29 verschillende gebouwen. Variërend van studio appartement tot penthouse en van grondgebonden gezinswoning tot royaal stadsappartement is een brede mix van woontypen te vinden in het Cobercokwartier ten gunste van het maken van goed werkende en diverse gemeenschappen. Het gebied is volledig autovrij om bewegen te stimuleren. Parkeren wordt uit het zicht binnen de blokken opgelost, tegelijkertijd krijgt het inpandig stallen van fietsen een prominente plek in het straatbeeld.

De architectuur van de nieuwbouwplots kenmerkt zich door een grote gelaagdheid en verscheidenheid, in zowel gebouw- en woningtypes als kleur- en materiaalexpressie. Werkend vanuit het Cityplot concept uit het stedenbouwkundig plan variëren de korrels in grootte, hoogte en breedte, ondersteund door een sterke mix in programma en een grote afwisseling in typologie. Daarnaast worden de gebouwen binnen elk blok uitgewerkt door verschillende architecten. Binnen deze hoge graad van diversiteit, is de totaalcompositie thematisch benaderd, waarbij de kleuren, materialen en texturen per bouwblok zijn bepaald.

Het integrale landschapsconcept gaat uit van een diversiteit aan groenvoorzieningen in de binnentuinen, in de publieke ruimte en op en aan gebouwen. Naast een hoog percentage aan vegetatiedaken zijn een drietal gevels voorzien van beplanting. In het ontwerp van DELVA voor de publieke tussenruimten wordt in een natuurlijk infiltratiesysteem door de veeltallige plantenvakken voorzien, ook voor de regenwaterafvoer. De binnengebieden van de verschillende blokken herbergen collectieve en individuele tuinen. Door natuur inclusieve maatregelen, zoals niskasten en gevarieerde beplanting, wordt de inheemse biodiversiteit versterkt.

Het energieconcept gaat uit van een hybride WKO installatie voor de opwekking van hernieuwbare thermische energie en aanvullend zijn alle gezinswoningen zelfvoorzienend in hun elektrische energiebehoefte door toepassing van PV panelen. Verder is het mobiliteitsconcept opgezet om de voetafdruk van het parkeren te verkleinen en juist het openbare vervoer en deelmobiliteit te stimuleren.

Alle vier de bouwblokken hebben een eigen identiteit, maar tezamen met de bestaande fabriek vormen ze een sterk ensemble dat goed is aangesloten op de Arnhemse binnenstad
Projectdetails
 • Locatie
 • Arnhem, Nederland
 • Opdrachtgever
 • BPD Ontwikkeling BV
 • Ontwerp
 • 2019 >
 • Oppervlak
 • 28.700 m2
 • Opdracht
 • Commission
 • Team
 • Jeroen Schipper, Midas van Boekel, Paul Kierkels, Tess Landsman, Max Hissink, Maria Gómez Garrido, Paulina Kurowska, Daan Reinders, Marlene Hamacher, Lena Papanikolaou
 • Samenwerking
 • Zecc Architecten & Studiospacious
 • Stedenbouwkundige
 • Studioninedots + DELVA Landscape Architecture & Urbanism
 • Aannemer
 • Trebbe
 • Visuals
 • StudioD