Samen maken we betere en duurzame leefomgevingen. Met experts op het gebied van duurzaamheid wordt kennis gedeeld en met onze integrale ontwerpaanpak is duurzaamheid in al onze gebouwen vanaf de eerste schetsen een belangrijk ontwerpmotief. Orange Architects werkt vanuit een brede definitie van duurzaamheid, die gebaseerd is op drie pijlers: WORLD | WE | VALUE. Onze missie is om deze thema’s in al onze projecten te laden en samen te brengen, van de eerste schets tot de oplevering van een project. Op deze manier maken wij gebouwen die een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven.

 

Mission

World

Onze gebouwen houden rekening met de natuur en het milieu. Dit wordt bereikt door op een zorgvuldige wijze duurzame materialen te selecteren en het gebruik van energie en water te verminderen. Daarnaast streven we naar flexibele en circulaire gebouwen die zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften, of deels kunnen worden hergebruikt. Natuur inclusief bouwen is een belangrijk aspect dat we zorgvuldig in al onze ontwerpen proberen te integreren.

We

Wij ontwerpen vanuit de overtuiging dat een goed ontworpen leefomgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van haar gebruikers. Op deze wijze creeren wij ruimtes die sociale interactie stimuleren, met gezonde en comfortabele binnenklimaten. Ruimtes die mensen aanmoedigen en stimuleren om te bewegen en eerder de trap te nemen dan de lift. Zo maken wij gebouwen voor actieve gebruikers, waar ruimtelijke mobiliteitsconcepten en duurzame transportmiddelen op een logische wijze in het ontwerp geïntegreerd worden.

Value

Het is onze ambitie om meerwaarde te creëren voor de lokale context van onze ontwerpen; niet alleen fysiek, maar ook op een sociale en economische wijze. Daarvoor besteden we veel aandacht aan de omgeving van het gebouw; aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de programmering en de robuustheid van onze ontwerpen, alsmede aan de levenscyclus kosten die hiermee gepaard gaan. Het is ons doel om ruimtes en gebouwen te creëren in overleg met en omarmd door haar gebruikers, waarmee deze een blijvende meerwaarde krijgen voor hun omgeving.

lees meer: Together →

 

Vision

Wij zijn een bureau van denkers en makers met een sterk concept gerichte benadering van de opgave, waarbij ideeën in de breedte worden ontwikkeld en kritisch worden getoetst op inhoud, bestendigheid en haalbaarheid. We maken lokale en unieke projecten; projecten die dicht bij de mensen staan en aansluiten bij hun leefwereld en de omgeving waarin ze wonen. Al onze projecten komen tot leven met een inspirerend en verbindend idee; het concept. De vertaling van dit concept naar een overtuigend en realiseerbaar gebouw vraagt om expertise tot op detailniveau; dit is een ambacht dat wij al meer dan 25 jaar beoefenen; een ambacht dat binnen Orange Architects leeft en door innovatie continu verbeterd wordt.

Context

Onze ontwerpen zijn contextgevoelig. Ze omarmen en verbeelden de geest van de plek, met haar lokale tradities, en combineren deze met eigentijdse en innovatieve ontwerpideeën en ruimtelijke concepten. Deze synergie leidt tot sprankelende ontwerpen, waarin een verfijnde balans wordt gecreëerd tussen verrassing & herkenbaarheid, verleden & toekomst en tussen lokale & internationale ontwikkelingen. Elk ontwerpproces begint met een analyse van de locatie om de opgave goed te doorgronden en te borgen; voor ons is dit de zoektocht naar de genius loci van het project. Samen met de wensen van de opdrachtgever en een visie op het toekomstige gebruik van het gebouw vormt dit de opmaat voor het concept.

Concept

Vanuit een rationele analyse krijgt het ontwerp vorm door uitgesproken ideeën te ontwikkelen, intuïtieve keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het resultaat is een verhalend concept dat richting geeft aan het project en tot de verbeelding spreekt. Hiermee kunnen we leefomgevingen maken die bijzonder zijn maar tegelijkertijd vanzelfsprekend aanvoelen en daarmee een natuurlijke plek in hun omgeving innemen. Zowel in het grote idee als in het detail willen we daarbij ons verhaal overtuigend vertellen. Je zou ook kunnen zeggen dat het concept van onze ontwerpen tot in het kleinste projectdetail doorklinkt.

Craft

Deze manier van werken vraagt niet alleen een ‘out of the box’ mentaliteit van ons als ontwerpers, maar ook een gedegen kennis van het vak. Om concepten tot leven te laten komen is vakmanschap nodig. Vakmanschap op diverse deelgebieden, en de visie om deze kennis op een vanzelfsprekende manier in het ontwerp te integreren. Daarbij willen wij ons sterk maken voor de kwaliteit van het gerealiseerde werk; Voor een architectuur die de wensen van toekomstige gebruikers als vertrekpunt neemt; Voor een zorgvuldige en doordachte architectonische detaillering; Voor een duurzame architectuur, in de meest letterlijke zin van het woord; Architectuur die de tand des tijds goed kan doorstaan.

 

Strategy

Onze projecten zijn intuïtief, avontuurlijk en uitnodigend. Maar ze zitten ook slim en efficiënt in elkaar, zodat de ideeën die we hebben uiteindelijk ook gerealiseerd kunnen worden. Zonder intuïtie geen bezieling en zonder ratio geen gedegen en haalbaar plan.

Engaged

Voor ons is iedere opgave waar wij aan werken uniek, ongeacht de grootte of de schaal van het project. Betrokkenheid is daarvoor essentieel. Alleen vanuit oprechte betrokkenheid en begrip van de opgave in al haar aspecten kunnen wij bijzondere en unieke plannen realiseren. Wij zien daarbij betrokkenheid als een team-inspanning, waarbij iedereen dezelfde ambitie met betrekking tot het project heeft. De belangen van betrokken partijen kunnen verschillen, maar het doel van alle betrokkenen is gemeenschappelijk; samen maken we unieke, waardevolle en duurzame gebouwen.

Intuitive

Hoewel ieder project begint met een analyse krijgt het concept vorm door prioriteiten te stellen en intuïtieve keuzes te maken. Het concept wordt daarmee empatisch en belichaamt de ambitie van het project. Het resultaat is een verhalend idee over programma, ruimte en materialiteit, dat zowel inspiratie als richting geeft aan het project. Maar intuïtie gaat ook over het gevoel dat gebruikers en bezoekers hebben bij het gerealiseerde gebouw. Het gevoel dat een gebouw klopt en vanzelfsprekend is, ook al is het onconventioneel en vernieuwend. Dat is een belangrijke kwaliteit die we nastreven in al onze projecten.

Rational

De vertaling van een aansprekend concept naar een haalbaar plan vraagt naast ambitie ook om uitgebreide kennis, ervaring en een innovatieve houding. Met een brede portefeuille en een gemengd team kunnen wij onze kennis en ervaring als bureau gedurende het totale traject tot aan de uiteindelijke realisatie inzetten. Daarbij werken wij vanaf het begin al onze projecten uit in BIM. Dit beschouwen wij als een effectief platform om kennis te delen met onze opdrachtgever, de aannemer en de overige adviseurs in het bouwteam. Hiermee krijgt onze visie op een integraal ontwerpproces betekenis in de vorm van een rationele en gedeelde manier van werken.