Wij geloven in nieuwe ideeën. Wij geloven in het verbeteren van onszelf, onze architectuur, onze wereld. Daarom is innovatie een van de belangrijkste principes van onze manier van denken, ontwerpen en bouwen. We laten ons informeren over nieuwe ontwikkelingen, we staan open voor nieuwe ideeën en we blijven werken aan een betere leefomgeving. Innovatie wordt weerspiegeld in onze bureau-workflow, de software die we gebruiken, de maquettes die we maken, de materialen die we kiezen, de waarden waar we voor staan en zeker in ons engagement voor architectonische kwaliteit.

 

Innovatie

Bim

Orange Architects heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met BIM. Door BIM wordt ons werk efficiënter, gaat het sneller en maken we minder fouten. Ook is ons werk leuker geworden: we modelleren vanaf de eerste schets tot de laatste steen een project. Een project is daardoor op elk gewenst moment inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever, adviseurs en aannemer. Hierdoor kunnen besluiten vaak eerder en in ieder geval weloverwogen genomen worden op basis van de beschikbare informatie. BIM is een uitstekend middel om met elkaar kwaliteit te waarborgen. Wij ervaren daarom in vele opzichte het belang van BIM.

Create

Het creatieve proces vraagt ​​om een ​​continu streven naar een zo sterk mogelijke uitwerking van het concept, reflectie op het ontwerp en het vinden van de meest optimale oplossingen. Het omvat ook de materialisatie en het tactiele aspect van het architecturale ontwerpproces, dat van het maken, voelen en fysiek testen van het ontwerp met de verschillende menselijke zintuigen. Bij Orange Architects begint de creatie met het oorspronkelijke idee, het vastleggen van het concept. Gedurende de verschillende ontwerpfasen ontvouwt en evolueert het ontwerp zich tot aan de uitvoering, van een project. Tijdens die fases vormen maquettes, materiaalmonsters en mock-ups op ware grootte een essentieel onderdeel van onze workflow.

Together

Samen maken we betere en duurzame leefomgevingen. Met experts op het gebied van duurzaamheid wordt kennis gedeeld en met onze integrale ontwerpaanpak is duurzaamheid in al onze gebouwen vanaf de eerste schetsen een belangrijk ontwerpmotief. Orange Architects werkt vanuit een brede definitie van duurzaamheid, die gebaseerd is op drie pijlers: WORLD | WE | VALUE. Onze missie is om deze thema’s in al onze projecten te laden en samen te brengen, van de eerste schets tot de oplevering van een project. Op deze manier maken wij gebouwen die een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven.