innovation

together

Samen maken we betere en duurzame leefomgevingen. Met experts op het gebied van duurzaamheid wordt kennis gedeeld en met onze integrale ontwerpaanpak is duurzaamheid in al onze gebouwen vanaf de eerste schetsen een belangrijk ontwerpmotief. Orange Architects werkt vanuit een brede definitie van duurzaamheid, die gebaseerd is op drie pijlers: WORLD | WE | VALUE. Onze missie is om deze thema’s in al onze projecten te laden en samen te brengen, van de eerste schets tot de oplevering van een project. Op deze manier maken wij gebouwen die een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven.

WORLD

Onze gebouwen houden rekening met de natuur en het milieu. Dit wordt bereikt door op een zorgvuldige wijze duurzame materialen te selecteren en het gebruik van energie en water te verminderen. Daarnaast streven we naar flexibele en circulaire gebouwen die zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften, of deels kunnen worden hergebruikt. Natuur inclusief bouwen is een belangrijk aspect dat we zorgvuldig in al onze ontwerpen proberen te integreren.

WE

Wij ontwerpen vanuit de overtuiging dat een goed ontworpen leefomgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van haar gebruikers. Op deze wijze creeren wij ruimtes die sociale interactie stimuleren, met gezonde en comfortabele binnenklimaten. Ruimtes die mensen aanmoedigen en stimuleren om te bewegen en eerder de trap te nemen dan de lift. Zo maken wij gebouwen voor actieve gebruikers, waar ruimtelijke mobiliteitsconcepten en duurzame transportmiddelen op een logische wijze in het ontwerp geïntegreerd worden.

VALUE

Het is onze ambitie om meerwaarde te creëren voor de lokale context van onze ontwerpen; niet alleen fysiek, maar ook op een sociale en economische wijze. Daarvoor besteden we veel aandacht aan de omgeving van het gebouw; aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de programmering en de robuustheid van onze ontwerpen, alsmede aan de levenscyclus kosten die hiermee gepaard gaan. Het is ons doel om ruimtes en gebouwen te creëren in overleg met en omarmd door haar gebruikers, waarmee deze een blijvende meerwaarde krijgen voor hun omgeving.

BRONNEN

Door al in het begin van het ontwerpproces, bij het ontwerpen van het gebouwvolume en de gebouwschil, rekening te houden met klimaat en oriëntatie, kunnen we het energie- en waterverbruik van het gebouw verminderen. Voor de resterende energiebehoefte integreren we, samen met energie- en installatieadviseurs, duurzame installatieconcepten in onze ontwerpen. Het zorgvuldig inpassen van de opwekking van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving zien wij als een belangrijke integrale ontwerpopgave.

CIRCULARITEIT

Het ontwerpen van slimme, circulaire gebouwen biedt niet alleen de mogelijkheid om nieuwe circulaire bedrijfsmodellen toe te passen. Het zal in de toekomst ook de behoefte aan nieuwe grondstoffen radicaal verminderen. Door rekening te houden met de mogelijkheden voor demontage en door te werken met een materiaalpaspoort, kunnen gebouwen in de toekomst als materialendepot fungeren. De materialen die worden gebruikt moeten uiteraard zorgvuldig worden gekozen op basis van hun impact op het milieu; bijvoorbeeld hun toxiciteit of hun vermogen om CO2 op te slaan. Naast deze materiele waarden streven wij naar flexibiliteit in onze plannen, door ruimtes te maken die zich in de toekomst kunnen aanpassen aan veranderende functies en behoeften. Op deze manier kan de levensduur van het gebouw op een duurzame wijze worden verlengd.

NATUUR

In samenwerking met landschapsarchitecten integreren we de natuur binnen, rondom en op onze gebouwen. Dit heeft een positief effect op zowel de gezondheid en het welzijn van de gebruikers als op de biodiversiteit. Groene binnen- en buitenruimten bieden de mogelijkheid tot recreatie, lokale voedselproductie en wateropslag als het regent. Door regenwater te verzamelen en op te slaan, wordt de weerbaarheid tegen klimaatverandering verbeterd, terwijl het water daarnaast kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden in het gebouw.

Op het dak van het voormalige PTT gebouw zijn de dakpannen vervangen door zonneleien in een neutrale, donkere kleur. Hierdoor zijn deze PV panelen zo goed als onzichtbaar en behoudt het dak zijn esthetisch hoogwaardige uitstraling

Op het dak aan de marktzijde zijn de dakpannen vervangen door zonneleien in een neutrale, donkere kleur. Hierdoor zijn deze PV panelen zo goed als onzichtbaar en behoudt het dak zijn esthetisch hoogwaardige uitstraling. Het energieconcept is op maat gemaakt voor dit gebouw. De restwarmte van de data-apparatuur van de KPN servers in de kelder van het gebouw wordt gebuikt als voorverwarming van het tapwater en de vloerverwarming van de appartementen en het restaurant. Aanvullend wordt water bijgemengd dat is opgewarmd met zonneboilers op het platte dak aan de achterzijde van het gebouw. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met elektrische warmtepompen. Met het energiedak wordt elektriciteit opgewekt waarmee bijna volledig kan worden voorzien in de energiebehoefte van de woningen en deels van het restaurant.

In de gevel van Floating Gardens worden natuur, hernieuwbare energieopwekking en esthetische kwaliteit tot in detail gecombineerd
Het duurzame VenduDak is een voorbeeld van stedelijke vergroening; van een grijs, verhard oppervlak naar een biodiverse en natuurinclusieve tuin

WELZIJN

Onze gebouwen zijn ontworpen met oog voor het welzijn van haar gebruikers. Op basis van het gewenste programma maken we ruimtes die comfort en veiligheid bieden, maar ook ruimtes die de focus en productiviteit maximaliseren. We maken spannende ruimtes en architecturale routes door de gebouwen die wij ontwerpen; ruimtes die verrassen en intrigeren. Met het gebruik van natuurlijke verlichting, de juiste – vaak natuurlijke – materialen en kleurenschema’s, kan het welzijn van mensen positief worden gestimuleerd. Toegankelijkheid van de gebouwen is daarbij belangrijk om iedereen de architectuur te laten ervaren.

GEZONDHEID

Om de gezondheid van de gebruikers te stimuleren, moeten de gebouwen een comfortabel binnenklimaat hebben, voorzien van voldoende daglicht en frisse lucht. We moedigen fysieke inspanning aan, door faciliteiten voor fietsers en voetgangers te integreren en door ruimtes zo te ontwerpen dat het gebruik van trappen wordt bevorderd. Door groen ook binnen in het gebouw te ontwerpen of door aantrekkelijke groene buitenruimtes te ontwerpen, worden mensen voorzien van schone en frisse lucht.

Zowel bij het ontwerpen van onze gebouwen als in onze woon- en werkomgeving staat gezondheid voorop. Om je meer inzicht te geven in de huidige verspreiding van het corona virus bieden we een link naar een COVID-19 dashboard, dat actuele data voor Nederland en de rest van de wereld bijhoudt en verwachte toekomstige scenario’s in beeld brengt.

COVID-19 dashboard →

SOCIAAL

We willen ruimten zo ontwerpen dat sociale interactie tussen de verschillende gebruikers van het gebouw en zijn buren wordt aangemoedigd door bijvoorbeeld het maken van gemeenschappelijke ruimtes. We proberen die ruimtes zo te ontwerpen dat ze uitnodigen tot activiteit en betrokkenheid van verschillende gebruikers. Gedeelde ruimtes voor sociale interactie verbeteren niet alleen de gezondheid en het welzijn van gebruikers, maar kunnen ook zorgen voor meer betaalbare woningen terwijl een gevarieerd programma kan worden aangeboden.

Zonnehof voegt twee scholen samen onder een dak, met ieder een eigen identiteit in licht, kleur en organisatie

Dit ontwerp voegt twee verschillende scholen samen onder één dak, zonder de eigen identiteit in te leveren. Iedere school heeft een eigen entree, met eigen speelpleinen. Binnen een meer generieke opzet van het gebouw is de interne organisatie voor iedere school specifiek ontworpen. Hierdoor bezit het gebouw twee geheel verschillende ruimtelijke karakteristieken. Waar de openbare Basisschool ‘de Grote Beer’ is georganiseerd in verschillende onderwijsclusters, aan separate leerpleinen, heeft de A. Bekemaschool compacte basislokalen (basecamps) geordend rondom grote centrale leerpleinen. Vides binnen iedere school verbinden de verschillende verdiepingen met elkaar en zorgen ervoor dat men zich goed kan oriënteren. De twee lokalen op de bovenste verdieping van het gebouw doen dienst als crearuimte, maar kunnen indien nodig ook worden gebruikt als wissellokaal. Het daglicht komt via verschillende soorten daklichten tot in het hart van de scholen, wat samen met het beheerste…

Bij het Holiday home komt het welzijn echt ten goede met een compleet houten interieur, optimale daglichttoetreding door grote raampartijen, een overdekt terras en veel groen rondom het gebouw
Kaap Noir omarmt de ziel en de geest van Katendrecht, met zijn rauwe maritieme historie. Het gedurfde en industrieel ogende mixed use gebouw, met flexibele loftachtige plattegronden en een stalen exoskelet, biedt ruimte aan een warm en speels hart voor openbare en gemeenschappelijke voorzieningen

CONTEXT

We onderzoeken nauwgezet wat het gebouw zou moeten zijn; een nieuw icoon voor de omgeving of een zorgvuldige uitbreiding van het bestaande stedelijke weefsel, als onderdeel van het geheel. We streven zoveel mogelijk naar behoud en versterking van lokale waarden, door het gebouw nauwgezet in zijn omgeving te integreren. Door te ontwerpen vanuit de ‘genius loci’ kunnen bestaande structuren worden versterkt, waarmee het gebouw voor een groter gebied van sociale en economische toegevoegde waarde kan zijn.

ECONOMIE

Door het toepassen van kwalitatief hoogwaardige materialen en door een doordachte en zorgvuldige detaillering dragen we bij aan de robuustheid, duurzaamheid en flexibiliteit van het gebouw. Dit verlaagt de onderhoudskosten op lange termijn evenals de noodzaak om materialen te vervangen, wat een positief effect op de levenscycluskosten van het gebouw heeft. Door na te denken over manieren om toekomstbestendig te bouwen kunnen materialen hun waarde behouden. Door het opzetten van een BIM model proberen we faalkosten te reduceren en bij te dragen aan een efficiënter ontwerp- en bouwproces.

GEMEENSCHAPPELIJK

Wij geloven dat met efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en een aantrekkelijk ontwerp van de openbare ruimte een plek kan worden gecreëerd die wordt omarmd door gebruikers en mensen uit de omgeving. Door te ontwerpen in dialoog met gebruikers en buren en door de lokale cultuur te integreren, voelen mensen zich onderdeel van het gebouw en de gemeenschap. Dit creëert een plek waar mensen willen zijn, waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen zich verantwoordelijk voor voelen.

De autovrije doorsteken en Delftse stoepen zijn ontworpen als ontmoetingsplekken voor bewoners van overliggende bouwblokken en als speelruimte voor kinderen uit de buurt

De 19e eeuwse wijk Bospolder-Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van midden- en hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk.

Op verschillende schaalniveaus zit sociale duurzaamheid verankerd in The Hudsons. Op blokniveau zijn alle woningen georganiseerd rondom 5 collectieve binnengebieden, met private en gemeenschappelijke tuinen. Deze daktuinen vormen een vertrouwde omgeving voor bewoners, waar kleine kinderen veilig kunnen spelen en buren elkaar beter leren kennen. De autovrije doorsteken en Delftse stoepen zijn ontworpen als ontmoetingsplekken voor bewoners van overliggende bouwblokken en als speelruimte voor kinderen uit de buurt.

De nieuwe entree van museum Maassluis werkt als baken in het omliggende dakenlandschap, vanzelfsprekend geïntegreerd in het historische straatbeeld, met gebruik van eigentijdse vormen en kwalitatief hoogwaardige materialen en detaillering
Jonas is een nieuw concept voor collectief en duurzaam wonen, bestaande uit een mix van verschillende soorten huur- en koopappartementen, rondom aantrekkelijk vormgegeven openbare ruimten

Hoe genereus kun je zijn! De deuren staan open, de huiskamer en het bos zijn publiek toegankelijk. Overdag is de canyon te bezoeken en kan iedereen door het gebouw het rondje om de haven maken. In de zomer zijn het gebouw en de omliggende ruimtes als een kapstok voor allerlei activiteiten; zwemmen in het afgeschermde natuurzwembad, film kijken vanaf de rots, een potje beachvolleybal op het plein of zonnebaden op het dakstrand. In de winter is het gebouw als de haard die in de huiskamer brandt; warm en uitnodigend. Een kerstboom op het plein, schaatsen op de vijver, koek en zopie in de pop-up kiosk onder de rots. Zo ontstaat een goed en samenhangend programma, dat de landtong tot leven wekt. Een gebouw dat je kan bezoeken en waar je kan samenkomen. Een echt hart voor IJburg!