the hudsons, Rotterdam

De 19e eeuwse wijk Bospolder-Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van midden- en hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk.

De deelplannen Punt 2 en Schipper 2 vormen de laatste bouwvelden in de wijk die de overgang maken tussen het van oorsprong 19e eeuwse stadsdeel en het Dakpark met de nieuwe ‘Stadshavens’ van de 21e eeuw, die daarachter zullen verschijnen.

Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat langzaam opener wordt en van kleur verloopt, van de wijk naar de parkzijde.

Met het plan wordt aansluiting gezocht bij het mozaïek van de vroeg 20e eeuwse bouwblokken, dat zo typerend is voor de wijk Bospolder-Tussendijken. In het ontwerp zijn de twee ontwikkellocaties opgeknipt in kleinere ruimtelijke eenheden, die in hun maat, vorm en typologie een naadloos passtuk vormen op de al aanwezige bouwblokken, straten en pleinen van de wijk.

Vijf gesloten bouwblokken, elk met een eigen karakter en een zeer gedifferentieerd woonprogramma, zijn voorzien van een binnentuin op de eerste verdieping – aangelegd bovenop de gelijkvloerse parkeervoorziening met een dik grondpakket. Elk binnengebied heeft daarbij zijn eigen inrichting, met een meer collectieve of private structuur.

Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat steeds opener wordt en langzaam van kleur verloopt van de wijk- naar de parkzijde. Hierdoor sluiten de blokken zowel aan op de rood bruine baksteen architectuur van de laat 19e eeuwse wijk, als op de openheid en lichtheid van het Dakpark.

Het resultaat is een sterk geïntegreerd ontwerp met veel doorsteken vanuit de achterliggende wijk naar het naastgelegen Dakpark. De vijf bouwblokken maken het mogelijk om diverse woonwensen naast elkaar te realiseren zonder dat de gewenste stedenbouwkundige samenhang onder druk komt te staan. Het model biedt tevens de garantie voor het naar binnen halen van de groene kwaliteit van het Dakpark tot diep in de wijk.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor The Hudsons. In dit project wordt het naar een hoger niveau getild door duurzaamheid volledig te integreren in het concept, waarbij per blok een duurzaamheidscollectief verankerd is in de VvE constructie. De vijf bouwblokken zijn voorzien van collectieve zonnepanelen, groene daken en diverse nestvoorzieningen. Op verschillende schaalniveaus zit sociale duurzaamheid verankerd in The Hudsons. Op blokniveau zijn alle woningen georganiseerd rondom 5 collectieve binnengebieden, met private en gemeenschappelijke tuinen. Deze daktuinen vormen een vertrouwde omgeving voor bewoners, waar kleine kinderen veilig kunnen spelen en buren elkaar beter leren kennen. De autovrije doorsteken en Delftse stoepen zijn ontworpen als ontmoetingsplekken voor bewoners van overliggende bouwblokken en als speelruimte voor kinderen uit de buurt.

Twee commerciële ruimtes zijn ontworpen op de meest prominente plekken van het plan; aan weerszijden van de centrale as door de wijk. Dit is de plek waar Bospolder-Tussendijken de tocht maakt naar het Dakpark, om daar op mooie zomeravonden te genieten van het laatste zonnetje.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam, Nederland
 • Opdrachtgever
 • ERA Contour & BPD Gebiedsontwikkeling
 • Ontwerp
 • 2016 >
 • Oppervlak
 • 29.100 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Aanbesteding | 1e prijs
 • Team
 • Jeroen Schipper, Tess Landsman, Angeliki Chantzopoulou, Fung Chow, Lars Fraij, María Gómez Garrido, Julija Osipenko, Paul Kierkels, Rutger Schoenmaker
 • Adviseurs
 • Pieters Bouwtechniek, Nieman, Huygen Installatie Adviseurs, CULD, INBO
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Fotografie
 • Sebastian van Damme