the hudsons, Rotterdam

De 19e eeuwse wijk Bospolder-Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van midden- en hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk.

De deelplannen Punt 2 en Schipper 2 vormen de laatste bouwvelden in de wijk die de overgang maken tussen het van oorsprong 19e eeuwse stadsdeel en het Dakpark met de nieuwe ‘Stadshavens’ van de 21e eeuw, die daarachter nog zullen verschijnen.

Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat langzaam opener wordt en van kleur verloopt, van de wijk naar de parkzijde.

Met het plan wordt aansluiting gezocht bij het mozaïek van de bouwblokken dat typerend is voor de wijk Bospolder-Tussendijken. In het ontwerp zijn de twee ontwikkellocaties opgeknipt in kleinere ruimtelijke eenheden, die in hun maat, vorm en typologie een naadloos passtuk vormen op de al aanwezige bouwblokken, straten en pleinen van de wijk.

Vijf gesloten bouwblokken, elk met een eigen karakter en een zeer gedifferentieerd woonprogramma, zijn voorzien van een binnentuin op de eerste verdieping – aangelegd bovenop de gelijkvloerse parkeervoorziening met een dik grondpakket. Elk binnengebied heeft zijn eigen inrichting, met een meer collectieve of private structuur. Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat steeds opener wordt en langzaam van kleur verloopt van de wijk naar de parkzijde. Hierdoor sluiten de blokken zowel aan op de rood bruine baksteen architectuur van de laat 19e eeuwse wijk, als op de openheid en lichtheid van het Dakpark.

Het resultaat is een sterk geïntegreerd ontwerp met veel doorsteken naar het naastgelegen Dakpark. De vijf bouwblokken geven de kans om diverse woonwensen naast elkaar te realiseren zonder dat de gewenste stedenbouwkundige samenhang onder druk komt te staan. Het model biedt tevens de garantie voor het naar binnen halen van de groene kwaliteit van het Dakpark tot diep in de wijk.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor The Hudsons. In dit project wordt het naar een hoger niveau getild door duurzaamheid volledig te integreren in het concept. De vijf bouwblokken worden zelfvoorzienend in energie, met een water-neutrale bouwenveloppe en met maximaal hergebruik van materialen. Doordat de woningen all-electric worden uitgevoerd, zal er geen direct beroep gedaan worden op fossiele brandstoffen.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam, Nederland
 • Opdrachtgever
 • ERA Contour & BPD Gebiedsontwikkeling
 • Ontwerp
 • 2016 >
 • Oppervlak
 • 29.100 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Aanbesteding | 1e prijs
 • Team
 • Jeroen Schipper, Tess Landsman, Angeliki Chantzopoulou, Fung Chow, Lars Fraij, María Gómez Garrido, Julija Osipenko, Paul Kierkels, Rutger Schoenmaker
 • Adviseurs
 • Pieters Bouwtechniek, Nieman, Huygen Installatie Adviseurs, CULD, INBO
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Visuals
 • De Beeldenfabriek