the hudsons, Rotterdam

Aan de voet van het Dakpark is woningbouwproject The Hudsons gerealiseerd. De ontwikkeling voegt 5 bouwblokken met 118 eengezinswoningen, 24 appartementen en 2 commerciële ruimtes toe aan de wijk Bospolder-Tussendijken. Deze vroeg 20e-eeuwse wijk is al decennialang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij gestreefd naar integratie van midden- en hogere-inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk. The Hudsons draagt met veel zorgvuldigheid bij aan deze bijzondere opgave.

The Hudsons ligt op de overgang tussen het stadsdeel Bospolder-Tussendijken en het rauwe Merwe-Vierhavens (M4H), dat de komende jaren zal worden herontwikkeld tot innovatief woon-werkgebied.

Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat langzaam opener wordt en van kleur verloopt, van de wijk naar de parkzijde.

 Met het plan van The Hudsons wordt aansluiting gezocht bij het mozaïek van de vroeg 20e-eeuwse bouwblokken, die zo typerend zijn voor de wijk Bospolder-Tussendijken. In het ontwerp is de ontwikkellocatie opgeknipt in kleinere ruimtelijke eenheden, die in hun maat, vorm en typologie een naadloos passtuk vormen op de al aanwezige bouwblokken, straten en pleinen van de wijk.

Vijf gesloten bouwblokken, elk met een eigen karakter en een gedifferentieerd woonprogramma, zijn voorzien van een binnentuin op de eerste verdieping – aangelegd bovenop de gelijkvloerse parkeervoorziening. Elk binnengebied heeft daarbij zijn eigen inrichting, met een meer collectieve of private structuur.

Aan de buitenzijden zijn de blokken opgezet in geprofileerd metselwerk, dat steeds opener wordt en langzaam van kleur verloopt van de wijk- naar de parkzijde. Hierdoor sluiten de blokken zowel aan op de roodbruine baksteenarchitectuur van de vroeg 20e-eeuwse wijk, als op de openheid en lichtheid van het Dakpark.

Het resultaat is een sterk geïntegreerd ontwerp met veel doorsteken vanuit de achterliggende wijk naar het naastgelegen Dakpark. De vijf bouwblokken maken het mogelijk om diverse woonwensen naast elkaar te realiseren zonder dat de gewenste stedenbouwkundige samenhang onder druk komt te staan. Het model biedt tevens de garantie voor het naar binnen halen van de groene kwaliteit van het Dakpark tot diep in de wijk.

Alle woningen zijn georganiseerd rondom vijf collectieve binnengebieden met private en gemeenschappelijke tuinen, waar kleine kinderen veilig kunnen spelen en buren elkaar kunnen ontmoeten

In The Hudsons is duurzaamheid volledig geïntegreerd in het concept, waarbij per blok een duurzaamheidscollectief verankerd is in de VvE-constructie. De vijf bouwblokken zijn voorzien van collectieve zonnepanelen, groene daken en diverse nestvoorzieningen. Op verschillende schaalniveaus zit ook sociale duurzaamheid verankerd in het project. Op blokniveau zijn alle woningen georganiseerd rondom vijf binnengebieden, met private en gemeenschappelijke tuinen. Deze daktuinen vormen een vertrouwde omgeving voor bewoners, waar buren elkaar beter leren kennen en kleine kinderen veilig kunnen spelen. De autovrije doorsteken en Delftse stoepen zijn ontworpen als ontmoetingsplekken voor (buurt)bewoners en als speelruimte voor kinderen uit de wijk.

Twee commerciële ruimtes zijn ontworpen op de meest prominente plekken van het plan; aan weerszijden van de centrale as door de wijk. Dit is de plek waar Bospolder-Tussendijken de tocht maakt naar het Dakpark, om daar op mooie zomeravonden te genieten van het laatste zonnetje.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam, Nederland
 • Opdrachtgever
 • ERA Contour & BPD Gebiedsontwikkeling
 • Ontwerp
 • 2016
 • Realisatie
 • 2022
 • Oppervlak
 • 29.100 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Aanbesteding | 1e prijs
 • Team
 • Jeroen Schipper, Tess Landsman, Angeliki Chantzopoulou, Fung Chow, Lars Fraij, María Gómez Garrido, Julija Osipenko, Paul Kierkels, Rutger Schoenmaker
 • Adviseurs
 • Pieters Bouwtechniek, Nieman, Huygen Installatie Adviseurs, CULD, INBO
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Visuals
 • De Beeldenfabriek
 • Fotografie
 • Sebastian van Damme, Sander van Wettum
Awards
 • Rotterdam Architectuurprijs 2023 | Eervolle vermelding