Bureau

Ons bureau is gevestigd in het centrum van wereldhavenstad Rotterdam. Van oudsher een stad van nationale en internationale handel, een stad met lokale en internationale bewoners. Dit is onze bakermat en met Rotterdam delen wij de identiteit van ons bedrijf: creatief, ‘hands on’, mee-denkend en internationaal: welkom bij Orange Architects!

Werkvelden

Orange Architects is een multidisciplinair en internationaal opererend ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, interieur en buitenruimte, dat wordt geleid door Patrick Meijers en Jeroen Schipper. Beide partners zijn opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper aan de Technische Universiteit Eindhoven in de volle breedte van het ontwerpvak. De opgaven waar binnen Orange Architects aan wordt gewerkt variëren van haalbaarheidsstudie tot volledige opdracht en van globaal stedenbouwkundig plan tot gedetailleerd interieurontwerp. In de afgelopen 25 jaar zijn in opdracht van private en publieke partijen uiteenlopende plannen gemaakt, waarvan er inmiddels meer dan 35 gerealiseerd zijn en nog eens 25 in voorbereiding of in uitvoering zijn.

Mensen

In al onze projecten staat de mens centraal. Wij willen niet alleen aansprekende bouwwerken realiseren, maar vooral inspirerende leefomgevingen creëren. Omgevingen waar je goed kan wonen, werken en ontspannen. De uitdagende opgave en de grote transitie waar wij de komende jaren voor staan is ons inziens vooral een kans om duurzame, aantrekkelijke en goed geprogrammeerde stadslandschappen te maken; leefomgevingen die niet monofunctioneel en exclusief, maar juist multifunctioneel en voor iedereen toegankelijk zijn.

Houding

Orange Architects ontwikkelt aantrekkelijke, conceptueel geavanceerde en spitsvondige antwoorden op complexe ruimtelijke opgaven. Een rationele grondhouding, die ons kenmerkt als ingenieurs, wordt gecombineerd met sensitiviteit voor de context, de lokale cultuur, de wensen van de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van het project. Orange Architects transformeert met kennis en kunde uiteenlopende ideeën, dromen en wensen van opdrachtgevers in inspirerende en duurzame leefomgevingen.

Ontmoet de mensen

Elena Staskute MSc

senior architect

Elena Staskute MSc

senior architect

“Kijk, leer, droom en maak het tastbaar”

Elena (LT) heeft in 2020 haar studie aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam afgerond. Eerder studeerde ze architectuur aan de Polytechnische Universiteit in Valencia en de Gediminas Technische Universiteit in Vilnius. Na het behalen van haar BSc-diploma in Vilnius, deed ze waardevolle internationale ervaring op bij architectenbureaus in New Jersey en New York. Elena werkt sinds 2015 bij Orange Architects.

Allard Meijer MSc

junior architect

Allard Meijer MSc

junior architect

“Architectuur is het holistisch ontwerpen van ruimte voor de menselijke en natuurlijke wereld”

Allard (NL) behaalde in 2021 met lof zijn master architectuur aan de TU Delft. Bij studio Borders & Territories deed hij onderzoek naar de bijna nomadische manier waarop mensen leven in de sloppenwijken van de stad Mashhad in Iran. Dit resulteerde in een ontwerp waar plastic recycling en sociale voorzieningen samenkomen – en daarbij stad en sloppenwijk verbinden. Eerder studeerde Allard twee jaar aan de filmacademie in Amsterdam, nam hij deel aan een uitwisselingssemester bij AARCH in Aarhus (DK) en liep hij stage bij MVSA architecten. Allard werkt sinds 2022 bij Orange Architects.

Dirk Jansen MSc

medior architect

Dirk Jansen MSc

medior architect

“Van groot naar klein, van klein naar groot”

Dirk (NL) studeerde eind 2018 af aan de Technische Universiteit van Eindhoven en behaalde hiermee zijn masterdiploma Architectural Building and Planning. Gedurende zijn studie heeft hij veel praktische ervaring opgedaan – mede door zijn stage – en is hierna afgestudeerd met een gecombineerd stedenbouw- en architectuurproject. Dit project heeft geresulteerd in een doordacht ontwerp dat bijdroeg op verschillende vlakken binnen de architectuur. In 2019 startte Dirk binnen het voormalige JSA en is nu trots onderdeel van Orange Architects.

Victoria Tomás BSc

junior architect

Victoria Tomás BSc

junior architect

“Architectuur is het abstracte en het reële in één discipline”

Victoria (PA) behaalde in 2020 haar bachelordiploma Architectuur aan de Santa Maria La Antigua Catholic University in Panama-Stad. Tijdens haar studie heeft ze verschillende stages gelopen. Na haar afstuderen deed ze ervaring op door 1,5 jaar in België te werken als architect trainee. Tijdens deze periode werkte ze aan projecten van verschillende schaal en typologieën en specialiseerde ze zich in BIM. Victoria is sinds 2022 onderdeel van Orange Architects.

Bas Kegge MArch

senior architect

Bas Kegge MArch

senior architect

“Architectonische rijkdom vergroot het bewustzijn van een plek.”

Bas (NL) studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam en werkt sinds 2017 bij het bureau. Bas is allround architect met ervaring in alle ontwerpfasen – opgedaan bij verschillende architectenbureaus in Nederland. Hij leidde en werkte aan verschillende woningbouwprojecten, onderwijsgebouwen en gebouwen voor gezondheidszorg. Als projectleider combineert hij architectonische en technische kennis met organisatorische vaardigheden om een team effectief te leiden.

Paul Kierkels MSc

senior architect

Paul Kierkels MSc

senior architect

“Ieder detail is belangrijk”

Paul (NL) stapte in 2003 voor het eerst binnen bij JSA (jeroen schipper architecten) als stagiair. Nadat hij in 2006 afstudeerde als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven, vervolgde hij zijn professionele carrière bij het bureau. Ondanks enkele uitstapjes in de loop der jaren, bleven de ambitieuze benadering en de fijne werksfeer van het bureau trekken. Paul maakte het ontstaan van Orange Architects van dichtbij mee, en is er trots op onderdeel uit te maken van het diverse team van Orange Architects.

Midas van Boekel MSc

medior architect

Midas van Boekel MSc

medior architect

“Buildings are gifts, and because they are, we must pass them on.”

Midas (NL) studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar hij in 2019 zijn mastertitel behaalde met een voorstel voor nieuwe woonvormen voor senioren in vroeg-naoorlogse woonwijken op het platteland.  Vanuit theoretisch onderzoek gecombineerd met zijn technische achtergrond, werkt hij het liefst aan het ontwerp én realisatie van vernieuwende gebouwen. Midas is onderdeel van Orange Architects sinds 2021.

Florentine van der Vaart MSc

senior architect

Florentine van der Vaart MSc

senior architect

“Een plek creëren die mensen samenbrengt”

Florentine (NL) is afgestudeerd als architect aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en als interieurarchitect aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Die verschillende disciplines samen dragen in haar ogen bij aan de kwaliteit van een ontwerp. Het één sluit het ander niet uit. Samen zijn ze sterk en aan elkaar verbonden! Bij diverse architectenbureaus heeft Florentine ervaring opgedaan in het ontwerpen van interieurs, scholen, hotels, distributiecentra en woongebouwen. Sinds 2017 werkt Florentine met trots bij Orange Architects.

Tess Landsman MSc

senior architect

Tess Landsman MSc

senior architect

“Met aandacht voor elkaar”

Tess (NL)  maakt er sinds 2016 bij JSA professioneel een feestje van, met veel betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Tess studeerde af als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven waar zij met een duurzaamheidscertificaat haar ambities duidelijk maakte. Als echte teamspeler werkt ze vol enthousiasme met haar collega’s binnen Orange Architects en haar partners daarbuiten aan een volhoudbare leefomgeving.

Dmytro Borodin BSc

trainee

Dmytro Borodin BSc

trainee

“Laten we van deze wereld een betere plek maken om te leven”

Dmytro (UA) behaalde zijn bachelordiploma in 2022. Gedurende zijn studie zette hij zich actief in voor professionele ervaring, waarbij hij bijdroeg aan verschillende bureaus in Kharkiv, Oekraïne. Opmerkelijk vertegenwoordigde hij trots het Oekraïense team op de Europese Architectuur Studentenvergadering 2023 in Sheffield, Verenigd Koninkrijk. Zijn academische vaardigheden verzekerden hem van toelating tot de Academie van Bouwkunst Amsterdam, waar hij in september 2024 zijn masterreis zal beginnen. Dmytro trad toe tot Orange Architects in 2022.

Rik Meijer MSc

medior architect

Rik Meijer MSc

medior architect

“Vanuit de specificiteit van de plek”

Rik (NL) studeerde in 2019 met lof af aan de Technische Universiteit in Delft voor de master Architecture, Urbanism & Building Sciences. Binnen het onderwerp ‘Unbuilding Walls’ ontwierp Rik een gebouw reagerend op de sociaal-stedenbouwkundige complexiteiten veroorzaakt door de voormalige Berlijnse muur. Binnen dit thema werkte hij ook mee aan de Biënnale van Venetië in 2018. Een onderzoek naar de leercurve van reconstructie in zijn geboortestad Enschede vormde de basis voor een architectonisch voorstel als afsluiter voor de wederopbouw van Roombeek.

Patrick Meijers MSc

partner-architect

Patrick Meijers MSc

partner-architect

“Luister aandachtig, denk groots, maak lokaal, wees nieuwsgierig en ontwerp met passie”

Patrick (NL) is opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeerproject werd bekroond met een eerste prijs in de wedstrijd “Bouwen in 2097” en ontving een eervolle vermelding voor de Archiprix (beste nationale afstudeerproject) in 1998.

Tijdens zijn studie werkte Patrick voor Architectuur Producties in Eindhoven, waar hij bekend raakte met digitale visualisaties. Hierop volgde een korte periode bij M3H in Amsterdam, waarna Patrick in 1999 A2STUDIO oprichtte in Rotterdam – een visualisatie- en animatiestudio. In 2002 startte hij samen met Ilse Castermans CIMKA architecten. Sindsdien zijn de projecten van CIMKA meerdere keren genomineerd en hebben ze meerdere prijzen gewonnen, waarvan Europan6 en Europan7 de meest prominente waren.

In 2010 richtte Patrick Orange Architects op, samen met Jeroen Schipper – aanvankelijk met een geheel buitenlands portfolio. Het eerste gerealiseerde gebouw van Orange Architects, ‘the Cube’ in Beirut, is in 2016 bekroond met de CTBUH Award, voor beste Hoogbouw project in de regio Midden Oosten en Afrika.

Patrick Meijers gaf tal van lezingen over het vakgebied zowel internationaal als in Nederland.

Julija Osipenko MSc

medior architect

Julija Osipenko MSc

medior architect

“Architectuur gaat over het vasthouden van wat belangrijk is maar daarnaast openstaan voor verandering”

Julija (LT) behaalde een bachelor in architectuur aan de Gediminas Technische Universiteit in Vilnius, gevolgd door een master aan de TU Delft in 2016. De methodologische aanpak van haar afstudeerstudio Complex Projects vereiste het werken op verschillende schaalniveaus en het reflecteren op een brede culturele, sociale en politieke context. Tijdens haar stages in Vilnius en Westport (USA) maakte ze kennis met verschillende stadia van het ontwerpproces, van conceptueel denken tot bouwtechniek. Julija kwam in 2016 bij het team.

Jeroen Schipper MSc

partner-architect

Jeroen Schipper MSc

partner-architect

“Het idee is essentieel, maar alleen de zinnenprikkelende belichaming ervan maakt architectuur ontvankelijk, vanzelfsprekend en waardevol”

Jeroen Schipper (NL) is opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1990 is afgestudeerd. In 1994 is aan hem een werkbeurs toegekend, door het Fonds voor Beeldende Kunsten en Bouwkunst. Dit vormde de start voor zijn eigen bureau, onder de naam JSA | jeroen schipper architecten, waarmee hij 25 jaar, tot de fusie met Orange Architects in 2020, aan een veelvoud van uiteenlopende projecten heeft gewerkt.

Orange Architects is door Jeroen Schipper, Patrick Meijers en Michiel Hofman (partner tot 2016) in 2010 opgericht, aanvankelijk met een geheel buitenlandse portfolio. Het eerste gerealiseerde gebouw van Orange Architects; ‘The Cube’ in Beirut, is in 2016 in Chicago bekroond met de CTBUH Award, voor beste Hoogbouw project in de regio Midden Oosten en Afrika.

Sinds medio 2021 is Jeroen door de Gemeente Amsterdam aangesteld als stedenbouwkundig en architectonisch supervisor voor het projectgebied Overamstel. Daarvoor was hij 5 jaar voorzitter van Subcommissie III van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam (van 2012 t/m 2016) en 6 jaar lid van de Welstandscommissie in Rotterdam (van 2004 t/m 2009). Sinds 1990 geeft Jeroen les op diverse architectuurscholen in Nederland (Rotterdam, Delft, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven) en heeft hij talloze lezingen gegeven over het vakgebied, zowel in Nederland als daarbuiten.

Anouk van der Steenoven

officemanager

Anouk van der Steenoven

officemanager

“Het leven is veel te kort om vieze dingen te eten”

Anouk (NL) is afgestudeerd als directiesecretaresse aan Schoevers te Rotterdam en als Allround Mediamaker (DTP) aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Een ongebruikelijke combinatie, maar een die vaak nog van pas komt bij Orange Architects. Na haar studies heeft ze als secretaresse en officemanager gewerkt bij diverse organisaties. Sinds 2017 werkt ze met veel plezier bij Orange Architects.

Marin Zeeman

Junior office manager

Marin Zeeman

Junior office manager

“Een recept heeft geen ziel. Jij als kok moet ziel aan het recept geven

Marin (NL) heeft haar bachelor, Architecture and the Urban Environment, in 2021 afgerond aan de TU Delft en is momenteel bezig met het afronden van haar master. Tijdens haar studie en verschillende stages heeft ze inzicht gekregen in de wereld van architectuur en dit gebruikt ze om ervoor te zorgen dat alles bij Orange Architects soepel verloopt.

Oleksandra Ohorodova

intern

Oleksandra Ohorodova

intern

“Een arts kan zijn fouten begraven, maar een architect kan zijn klanten alleen adviseren om planten te planten”

Oleksandra (UA) heeft onlangs haar studie afgerond aan de bacheloropleiding Architectuur, Stedenbouw en Bouwwetenschappen aan de TU Eindhoven. Terwijl ze nog ingeschreven stond bij de TU Eindhoven, besloot ze om zich gedurende zes maanden bij het team van Orange Architects aan te sluiten voordat ze haar masterdiploma gaat halen. Tijdens haar studie deed ze praktische ervaring op tijdens een internationale workshop aan de Universiteit van Napels Federico ll, nam ze actief deel aan het universitaire leven door lid te zijn van het Promotiecomité van Cheops en te werken als studentmentor.

Irina Vaganova MSc

medior architect

Irina Vaganova MSc

medior architect

“Iedere dag valt er wel iets te leren om je ideeën krachtiger te maken”

Na het behalen van haar Masters diploma en het opdoen van de nodige ervaring, vestigde Irina (NL/RU) zich als zelfstandig architect in Rusland en verkreeg zij haar lidmaatschap van de Russische bond van architecten. Om haar ambities waar te maken en haar horizon te verbreden verliet ze haar praktijk voor Europese ervaring. Ze verdiepte haar kennis verder aan de TU-Eindhoven waar ze afstudeerde als MSc in architectuur. Voordat ze in 2017 ging werken bij Orange Architects, werkte Irina bij diverse Nederlandse bureaus waar ze haar Nederlandse ontwerpbenadering combineerde met haar kennis van het Russische bouwproces.

Max Hissink MSc

medior architect | BIM expert

Max Hissink MSc

medior architect | BIM expert

“Pas als een ontwerp echt gebouwd is, laat het zijn ware schoonheid zien”

Max (NL) is sinds 2017 onderdeel van het team. Het proces van het realiseren van een gebouw is net zo belangrijk als het maken van de eerste schets in zijn visie. Om deze reden heeft er dan ook voor gekozen om eerst een opleiding Bouwkunde in Den Haag te volgen. Hierna is hij begonnen aan zijn opleiding aan de Rotterdamse academie voor architectuur en stedenbouw, die hij in maart 2023 heeft afgerond.

Werken bij orange architects?