porseleinen hof, Delft

Porseleinen Hof is als onderdeel van ‘veld 8’ gesitueerd in de westelijke uitloper van het Spoorzonegebied – ook wel Nieuw Delft genoemd – en wordt gezien als de hoeksteen van het plangebied. Deze hoeksteen wordt gevormd door een hoogte accent op veld 8.5 en een cluster met grondgebonden woningen op veld 8.3. Door beide kavels in samenhang met elkaar te ontwerpen ontstaat een plan waarin het parkeren, gedeeld autogebruik, collectieve buitenruimtes, daktuinen en programma optimaal op elkaar zijn afgestemd, waarmee een aangenaam en gedifferentieerd woonmilieu ontstaat. De basis van beide plandelen wordt gevormd door een rationele bouwstructuur, waarbij de parkeer- en fietsparkeervoorzieningen op het maaiveld en de daarboven gelegen woningen naadloos op elkaar aansluiten.

De belangrijkste drager van Porseleinen Hof is de markante ‘Porseleinen Toren’ aan de Papsouwselaan, die als een baken de entree van Nieuw Delft aan de westzijde van het plangebied markeert. De sculpturale verschijningsvorm van de toren, die met wit geglazuurd keramisch materiaal wordt bekleed, zorgt er voor dat Porseleinen Hof van alle zijden verschillend in het straatbeeld verschijnt.

De sculpturale verschijningsvorm van de toren, die met wit geglazuurd keramisch materiaal wordt bekleed, zorgt er voor dat Porseleinen Hof van alle zijden verschillend in het straatbeeld verschijnt.

De bouwstructuur van beide blokken maakt het mogelijk om de bouwmassa te geleden, waarmee sculpturale gebouwen ontstaan die architectonisch uitdrukking geven aan het gedifferentieerde programma dat wij op deze locatie realiseren. Een programma dat goed verankerd wordt in zijn omgeving en aansluiting zoekt op de water- en groenstructuur die manifest deel uitmaakt van het raamwerk van Nieuw Delft. Een ambitie die in het Masterplan ‘Zicht op Delft’ van Palmbout als volgt mooi wordt omschreven: “.. een gedifferentieerd stadsbeeld dat de bestaande karakteristiek respecteert zonder zich daar volledig naar te voegen.”

Entrees van de woningen en de (micro) appartementen in Porseleinen Hof zijn, behalve aan de waterzijde, rondom de gebouwen gesitueerd – evenals verblijfsruimten die op de begane grond de parkeervoorzieningen afzomen. Op de begane grond wordt ook een horeca voorziening gerealiseerd, die aan de Papsouwselaan uitnodigend is vorm gegeven. Zo ontstaan levendige plinten aan de naastgelegen straten en het park. In het hart van de toren bevindt zich een atrium, dat uitdrukking geeft aan het collectieve woonprogramma van het gebouw.

Naast de collectieve daktuin op de vierde verdieping van de toren, beschikken alle woningen die groter zijn dan 50 m2 over een eigen buitenruimte, in de vorm van een balkon of dakterras.

De gondgebonden woningen op veld 8.3 zijn voorzien van royale daktuinen, gesitueerd bovenop een gedeelde parkeervoorziening. Het blok is vrij langgerekt met veel programmamatige repetitie. Die lineaire logica wordt doorbroken met gevelsprongen, verschillende raamposities en een aantal erkerramen. Om de plastiek op te voeren, zijn enkele woningen voorzien van een dakopbouw.

Het atrium in het hart van het gebouw geeft uitdrukking aan het gemeenschappelijk wonen in Porseleinen Hof. In de collectieve binnen- en buitenruimtes ontmoeten bewoners elkaar het hele jaar door. Daarnaast maken de ruime fietsenstalling, deelauto’s en verschillende bus- en tramhaltes in de buurt maken een eigen auto overbodig.

Het atrium in het hart van het gebouw geeft uitdrukking aan het gemeenschappelijk wonen in Porseleinen Hof
Projectdetails
 • Locatie
 • Delft, Nederland
 • Opdrachtgever
 • Synchroon
 • Ontwerp
 • 2015 >
 • Oppervlak
 • 11.980 m2
 • Programma
 • Mixed-use
 • Opdracht
 • Directe opdracht
 • Team
 • Jeroen Schipper, Kapilan Chandranesan, Max Hissink, Bas Kegge, Julija Osipenko, Rutger Schoenmaker
 • Stedenbouwkundige
 • Palmbout
 • Adviseurs
 • IMd Raadgevende Ingenieurs, Nelissen, Felixx Landscape Architects, BBN
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Visuals
 • Beeldenfabriek
 • Fotografie
 • Orange Architects