nieuw crooswijk, Rotterdam

Het Wandeloordgebied, gelegen in de laat 19e / vroeg 20e eeuwse wijk Crooswijk te Rotterdam, is tussen de Boezemlaam, de Paradijslaan, de Rusthoflaan en de Kerkhoflaan gesloopt om plaats te maken voor circa 491 nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen. Het doel van deze herontwikkeling is de oprichting van een eigentijdse stadswijk met een aantrekkelijke diversiteit aan woningen en woonvormen dicht bij het centrum van Rotterdam, genaamd Nieuw Crooswijk.

Het Stedenbouwkundig Masterplan van West 8 voorziet in een structuur van groene lanen, die door middel van dwarsstraten met elkaar worden verbonden. De lanen en straten omsluiten bouwblokken die pandsgewijs worden verkaveld. Binnen de bouwblokken wordt een parkeervoorziening onder dek gerealiseerd, waarop zich de privé-terrassen van de woningen en de collectieve binnentuinen bevinden. Op architectonisch niveau zet het Masterplan nadrukkelijk in op rijk gedetailleerde gevels van metselwerk, analoog aan het oude ‘Crooswijkse detail’, zoals dat in de wijk veel voorkwam.

Nagenoeg alle woningen en appartementen hebben een eigentijdse versie van de erker zoals die ook in het oude Crooswijk veel voorkwam

In Wandeloord worden de bouwdelen pandsgewijs door zes verschillende architecten ontworpen. Hiervan zijn door ons 51 appartementen in 3 gebouwen en 20 eengezinswoningen ontworpen.

Nagenoeg alle woningen en appartementen hebben een eigentijdse versie van de erker zoals die ook in het oude Crooswijk veel voorkwam. In de appartementengebouwen worden de erkers en de ramen ingelegd in wit gestuukte gevelbanden, tussen enigszins vooruit geschoven borstweringen van metselwerk. Bij de grondgebonden woningen verschijnt op de woonverdieping een groot bloemkozijn aan de straatzijde. Het metselwerk rond het bloemkozijn wordt in zogenaamd blokverband aangebracht; De bakstenen worden daarbij in paren van drie afwisselend verticaal en horizontaal gemetseld, wat een uitgesproken textuur en detaillering van het metselwerk oplevert.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam, Nederland
 • Opdrachtgever
 • OCNC
 • Ontwerp
 • 2007
 • Realisatie
 • 2020
 • Oppervlak
 • 11.900 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Pitch | geselecteerd
 • Team
 • Jeroen Schipper, Paul Kierkels, Jeroen Semeijn, Aser Gimenez Ortega, Monica Velasco
 • Stedenbouwkundige
 • West 8
 • Adviseurs
 • ABT, FORM
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Fotografie
 • Luuk Kramer
Awards
 • NEPROM-award 2019 | Genomineerd
 • Rotterdam Architectuur Prijs 2012 | Genomineerd
Publicaties
Baksteen

'Remmen los!', brickwork architecture in Nieuw Crooswijk, Hilde de Haan, pp. 3-4, September 2014 (nr.65)
Article in the architectural magazine Baksteen (Brick), which is published by the Dutch association for the ceramic industry KNB. Architecture journalist Hilde de Haan writes about the different uses of brickwork decoration in the new Rotterdam neighborhood Nieuw Crooswijk, where seven architects - including JSA - designed apartment buildings and single family houses within the framework of the urban plan by West8.

De Architect

'1e blok Wandeloord Nieuw Crooswijk', Harm Tilman, pp 22-28, October 2012
In the October edition of the Dutch architectural magazine ‘de Architect’ the recently completed project of JSA in Nieuw Crooswijk is published. In a feature article on urban renewal the first building block in the Wandeloord area is widely discussed.

De Volkskrant

'Schitterende schortjes' stadsvernieuwing Nieuw Crooswijk', Hilde de Haan, pp 4-5, 28 July 2014
Hilde de Haan describes in this article the renewal of the district New Crooswijk, in Rotterdam, with JSA as one of the participating architects.

Top010