de zwaan, Zwolle

Als winnaar van een architectenselectie in opdracht van Slokker Vastgoed is het ontwerp gemaakt voor een woonensemble aan de Schuttevaerkade in Zwolle. De locatie, waarop het nu nog te slopen kantoor van Slokker Vastgoed staat, is met zijn ligging aan de Stadsgracht zeer centraal gelegen en heeft uitzicht op de middeleeuwse binnenstad en recente ontwikkelingen als het Kraanbolwerk. Het plan vormt het sluitstuk van de Waterplein ontwikkeling, waar ook het Kraanbolwerk en de naburige studentenhuisvesting onderdeel van is.

Het ontwerp wordt gevormd door een ensemble van woongebouwen van verschillende groottes en hoogtes die gedeeltelijk op een half verdiepte parkeerbak staan. Het plan kent een stedelijke hoogte aan de Schuttevaerkade waarmee het aansluiting zoekt op de Waterplein-ontwikkeling. Aan de achterliggende Van Miereveltstraat stapt het ontwerp in hoogte abrupt terug naar 3.5 tot 4.5 laag, om aansluiting de vinden bij de bestaande kleinschaligere bebouwing.

Door de secuur ontworpen configuratie waarin de volumes op het parkeerdek staan, wordt een netwerk van pleintjes, straatjes en doorsteken gevormd, waarmee al lopende door het plan telkens weer andere doorzichten ontstaan

Door de secuur ontworpen configuratie waarin de volumes op het parkeerdek staan, wordt een netwerk van pleintjes, straatjes en doorsteken gevormd, waarmee al lopende door het plan telkens weer andere doorzichten ontstaan. De landschappelijke inrichting van deze ruimte is vormgegeven door Felixx. Via trappartijen en hellingbanen is de binnentuin toegankelijk vanuit de directe omgeving. Hiermee wordt voorzien in een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte die meerwaarde biedt voor de directe omgeving en aansluiting vindt bij het middeleeuwse stratenpatroon van de binnenstad.

Het programma bestaat voornamelijk uit appartementen. In de plint aan de Schuttevaerkade zijn 3 ruimtes gereserveerd voor commercie, waarmee het plan invulling geeft aan de ambitie van de gemeente om de Schuttevaerkade onderdeel te maken van een dynamische stadsstraat. Het woningaanbod wordt gevormd door appartementen, varierend van 65 tot 160 m2, grondgebonden eengezinswoningen, grondgebonden stadwoningen aan de Schuttevaerkade en penthouses in de bekroningen varierend van 110 tot 250 m2.

De woonvolumes differentiëren in grootte, vorm en kleur, maar vormen tegelijkertijd een eenheid door de uniforme toepassing van schuine daken, de aardse materialen en kleuren waarin de volumes zijn opgetrokken en de gedeelde associatie met het agrarisch-industriële verleden waar de architectuur van de blokken op subtiele wijze aan refereert.

Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte die meerwaarde biedt voor de directe omgeving en aansluiting vindt bij het middeleeuwse stratenpatroon van de binnenstad

De openbare groene binnenplaatsen tussen de bouwblokken bieden diverse plekken om toevallige ontmoetingen te stimuleren. Door de buitenruimtes en balkons die uitkijken op de binnenplaats, en de aantrekkelijke doorwaadbaarheid, wordt het hart van het project een levendige en sociale plek om te verblijven.

Projectdetails
 • Locatie
 • Zwolle, Nederland
 • Opdrachtgever
 • Slokker Vastgoed
 • Ontwerp
 • 2018 >
 • Oppervlak
 • 17.660 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Pitch | geselecteerd
 • Team
 • Jeroen Schipper, Bas Kegge, Paul Kierkels, Dirk Jansen, Julija Osipenko, Tess Landsman, Max Hissink, Elchan Koelijev, Maria Gómez Garrido, Angeliki Chantzopoulou, Dirk Hovens, Rutger Schoenmaker, Katalin Molnar, Anna Kolasa
 • Adviseurs
 • Alferink van Schieveen, DGMR, Installatie Advies Groep, Felixx Landscape Architects
 • Visuals
 • Orange Architects