synergycity, Kiev

In de besloten prijsvraag voor het Technopolis project worden het wonen, werken, leren en recreëren niet in verschillende ‘stadswijken’ ondergebracht, maar op een fijnmazig niveau gemixt en verweven.

De inzet is een aangenaam en gevarieerd woon- en werkmilieu op wijkniveau, dat zelfvoorzienend is als een satellietstad; SYNERGYCITY.

SYNERGYCITY wil zowel maximale flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen bieden als een aantal essentiële ruimtelijke en programmatische kwaliteiten borgen

SYNERGYCITY gaat uit van de historisch gegroeide stadsblokken in Kiev. Juist deze hybride stadsdelen, waar permeabele bouwblokken uitgegroeid zijn tot complexe ruimtelijke structuren, met een gemixt programma en een rijke schakering aan openbare, semi-openbare en private ruimten, blijken een perfect ruimtelijk model voor het opnemen van een diversiteit aan programmaonderdelen bij het maken van een hedendaagse ICT stad.

SYNERGYCITY wil zowel maximale flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen bieden als een aantal essentiële ruimtelijke en programmatische kwaliteiten borgen. Het middel om dit te bereiken is een generiek zoneringsplan, dat in een voorbeeldverkaveling – het masterplan – specifiek is uitgewerkt. De basis hiervoor wordt gevormd door een serie geschakelde stadsblokken, clusters genaamd, die op verschillende wijzen zijn samengesteld uit een viertal archetypische laagbouwblokken. Daarnaast zijn in het totale plangebied een aantal hoogbouwaccenten gepositioneerd.

In de schakeling van de clusters is ruimte gereserveerd voor zones die niet bebouwd worden. In deze tussenruimten is plaats voor groen, water, sport en recreatie. Ruimtelijk gezien is de centrale as langs pleinen, straten en parken voor voetgangers de belangrijkste verbinding in SYNERGYCITY. Deze hoofdstructuur is zo veel mogelijk publiek toegankelijk, terwijl delen die daar aan grenzen toegankelijk of besloten kunnen zijn.

Het parkeren wordt in SYNERGYCITY op drie verschillende schaalniveaus opgelost: Op het niveau van het totale plangebied zijn parallel aan de hoofdontsluiting parkeervoorzieningen gemaakt voor bezoekers en short stay parking. Op het niveau van de cluster worden parkeer-voorzieningen onder dek of op maaiveld gemaakt. Op het niveau van de woning wordt op eigen terrein geparkeerd.   Fasering van SYNERGYCITY is eenvoudig, omdat het programma in kleine, van elkaar gescheiden eenheden is ondergebracht. Elke cluster is zodanig samen te stellen dat deze zelf, of samen met zijn buurclusters in zijn behoeften voorziet. Daarmee kan een beperkt aantal clusters gebundeld maar ook meer verdeeld over het terrein worden gebouwd.

Projectdetails
 • Locatie
 • Kiev, Oekraïne
 • Opdrachtgever
 • Information Society of Ukraine (ISU)
 • Ontwerp
 • 2006
 • Oppervlak
 • 50 hectares
 • Programma
 • Mixed-use
 • Opdracht
 • Pitch
 • Team
 • Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Stijnie Lohof
 • Visuals
 • A2Studio