leeuwenhart, Rotterdam

Het Leeuwenhart ligt op een strategische positie in Rotterdam-Zuid, op de overgang van de multiculturele Afrikaanderwijk naar de nieuwe ontwikkelingen in Parkstad, rondom de Laan op Zuid.

De landschappelijke Hilledijk, die het plangebied aan twee zijden omsluit, is een belangrijk aanknopingspunt voor het stedenbouwkundige concept. Het groen van de dijk wordt zo ver mogelijk het plan binnen getrokken.

Het Leeuwenhart is inclusief, divers en bovenal: Het Leeuwenhart verbindt!

Het centrale Leeuwenhart is openbaar toegankelijk en door middel van doorsteken van verschillende importantie verbonden met de omliggende stedenbouwkundige structuur. Hiermee ontstaat een doorwaadbaar plan dat zich niet wil afsluiten van zijn omgeving, maar dat juist een belangrijke schakel vormt tussen de verschillende gebieden die op de locatie samenkomen.

Ieder blok binnen het ensemble van vier woongebouwen en een school heeft een herkenbare identiteit, die niet alleen afleesbaar is in de architectonische uitwerking, maar ook aan de programmering van de binnentuinen. In de genereuze plint langs de Paul Krugerstraat bevindt zich een publiek programma.

Het landschapsontwerp bestaat, naast het centrale publiek toegankelijke park, uit drie omsloten tuinen met elk een eigen karakter: een patio, een collectieve productietuin en een hof met een mediterrane sfeer. Bijzondere aandacht is besteed aan het ontwerpen van de plinten en de overgangszones tussen publiek, collectief en privaat domein. Door een grote diversiteit aan voor- en achtertuinen, terraszones, plantvakken, vlonders en Delftse stoepen wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan meer- of minder privacy, afhankelijk van de plek in het gebied.

De gevels van de blokken zijn opgezet op basis van een grid en gematerialiseerd in metselwerk in verschillende roodbruine tinten. Soms is het grid orthogonaal, soms zijn bogen en getoogde vormen de onderlegger voor de gevelopzet. De verbijzondering bevindt zich binnen het grid, waar lasergesneden panelen en keramische tegels zorgen voor een verfijning op detailniveau.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het ontwerp. Naast verschillende voorzieningen op het gebied van energetische duurzaamheid is ook de wateropgave zorgvuldig uitgewerkt en geïntegreerd in het landschapsontwerp. De thema’s sociale duurzaamheid, circulariteit en natuurinclusiviteit zijn integraal in het plan meegenomen.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam
 • Opdrachtgever
 • Nederlandse Bouw Unie
 • Ontwerp
 • 2020
 • Oppervlak
 • 32.500 m2
 • Programma
 • Mix-use
 • Opdracht
 • Aanbesteding
 • Team
 • Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Angeliki Chantzopoulou, Bas Kegge, Paul Kierkels, Athanasia Kalaitzidou, Paulina Kurowska, Ivan Shkurko, Elena Staskute, Irina Vaganova
 • Samenwerking
 • Studio AAAN, Felixx Landscape Architects
 • Stedenbouwkundige
 • Dienst Stedenbouw Rotterdam
 • Adviseurs
 • Merosch
 • Visuals
 • Proloog