colosseumplot, Rotterdam

Orange Architects is door Ontwikkelcombinatie Feyenoord City (OCFC), een samenwerking tussen ontwikkelaars AM en Heijmans, geselecteerd als coördinerend architect voor de locatie Colosseumplot. De Colosseumplot, gelegen tussen het Varkenoordseviaduct en het Vredesplein in Rotterdam-Zuid, is een complexe maar uitdagende locatie, onder andere vanwege de aansluitingen op verschillende hoogtes op de omliggende infrastructuur en de geluidbelastingen van het wegverkeer, het railverkeer en het nabijgelegen stadion De Kuip. De locatie vormt de overgang tussen de kleinschalige, multiculturele woonbuurt Hillesluis, de wat grootschaligere nieuwbouw van Parkstad en de toekomstige hoogbouw in Feyenoord City. In samenwerking met architectenbureaus Gaaga en Studio Prototype en landschapsontwerper Flux zal het project worden uitgewerkt, op basis van het oorspronkelijke masterplan voor Feyenoord City van de hand van OMA en LOLA Landscape Architects.

De plot komt beschikbaar door het verleggen van de Colosseumweg, die nu nog langs het Vredesplein loopt, maar die in de toekomst evenwijdig aan het spoor zal worden doorgetrokken tot aan de Rosestraat. Startend vanuit de door de gemeente opgestelde proefverkaveling heeft het plan zich door middel van ontwerpend onderzoek ontwikkeld tot een opzet met een opgetild maaiveld aansluitend op het Varkenoordseviaduct. Onder het tweede maaiveld worden een parkeergarage voor auto’s, collectieve fietsenstallingen, bergingen en technische ruimten gerealiseerd, rondom afgezoomd met woningen en commerciële functies. Ook is er ruimte voor volle grond ter plaatse van twee van de binnentuinen, waardoor de inrichting van deze tuinen echt groen kan zijn, met onder andere grote bomen.

De locatie vormt de overgang tussen de kleinschalige, multiculturele woonbuurt Hillesluis, de wat grootschaligere nieuwbouw van Parkstad en de toekomstige hoogbouw in Feyenoord City

Vanaf het tweede maaiveld zorgt een optrappende plintbebouwing voor de overgang tussen de kleinere schaal van Hillesluis naar de grotere schaal aan de zijde van de Laan op Zuid. Op de plintbebouwing, de Rotterdamse laag, staan een drietal torens, waarvan de hoogste tot ruim 70 meter reikt.

De binnentuinen vormen een soort groene ketting, met verschillende verbindingen voor voetgangers. Door in de binnentuinen een verscheidenheid aan groensoorten toe te passen, wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd.

Door dwarsverbindingen te maken ontstaan er informele routes tussen de verschillende groene binnentuinen. De geterrasseerde opbouw van het volume geeft de mogelijkheid om de groenstructuur verder omhoog door te trekken, met een op de Hangende tuinen van Babylon geïnspireerd concept. De diversiteit aan binnentuinen is van belang in het kader van sociale duurzaamheid en moet de gezondheid en het welzijn van de omwonenden bevorderen. De binnentuinen vormen een soort groene ketting, met verschillende verbindingen voor voetgangers. Door in de binnentuinen een verscheidenheid aan groensoorten toe te passen, wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd.

De 3.000 m2 maatschappelijk-commerciële voorzieningen en de 550 woningen, uiteenlopend van sociale huur-appartementen tot grondgebonden stadswoningen voor gezinnen, worden aangevuld met een woonzorgcentrum op de kop van het complex, naast de moskee, met in de plint een gezondheidscentrum voor de wijk. Het woonzorgcentrum is een mooie aanvulling op het toch al brede aanbod aan woningtypologieën in het plan, en kan ook een belangrijke functie gaan vervullen voor de senioren in de omliggende wijken, omdat de mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, dicht bij familie, vrienden en voorzieningen.
De optrappende volumes definiëren een zestal buitenruimtes, die elk een eigen sfeer en functie zullen krijgen en die een wisselende mate van collectiviteit hebben, van een intieme privétuin voor de omliggende woningen tot publiek toegankelijke doorgangen tussen het Vredesplein en het viaduct.

Voor Colosseumplot wordt gezocht naar een samenhang in kleur(schakeringen), waarbij verschillende materialen voor verschillende gebouwdelen worden toegepast. In de plint worden tactiele materialen toegepast, aansluitend op de menselijke belevingswereld, terwijl hogerop in de gebouwen de uitstraling van het volume leidend is voor de materialisering. Kleuren variëren van witgrijs via beige tot roodbruin. De gevels rondom een binnentuin vormen een samenhangend geheel

Elke binnentuin kan worden gezien als een ‘buitenkamer’, waarbij de gevels het behang vormen. Architectuur en landschapsontwerp ondersteunen elkaar en geven de binnentuin een sterke eigen identiteit. Het ontwerp voor Colosseumplot beoogt zowel op stedenbouwkundig als op architectonisch niveau een waardevolle toevoeging te zijn aan het altijd dynamische Rotterdam-Zuid!

Naast natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie wordt op het gebied van duurzaamheid ingezet op twee andere aspecten: energetische duurzaamheid en circulariteit. Voor de constructie van verschillende bouwdelen worden innovatieve circulaire bouwmethoden gebruikt. Een deel van de laagbouwwoningen zal met een CLT-constructie worden gerealiseerd. Het door Gaaga ontworpen bouwdeel zal een remontabele constructie krijgen met een kolomstructuur in combinatie met utilitaire kanaalplaatvloeren. Voor de betonnen constructie van de torens wordt de toepassing van gerecycled beton en het gebruik van duurzamere toeslagstoffen onderzocht.

Projectdetails
 • Locatie
 • Rotterdam, The Netherlands
 • Opdrachtgever
 • OCFC (AM/Heijmans)
 • Ontwerp
 • 2021 >
 • Oppervlak
 • 72.000 m2
 • Programma
 • Mixed-use
 • Opdracht
 • Pitch | geselecteerd
 • Team
 • Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Elena Staskute, Paul Kierkels, Dmytro Borodin, Max Hissink, Dirk Jansen, Rik Meijer, Florentine van der Vaart, Irina Vaganova, Lena Papanikolaou, Marnix Prins, Frank Schulze
 • Samenwerking
 • Gaaga
 • Adviseurs
 • Flux Landscape Architects, Zonneveld Ingenieurs, DGMR, Valstar Simonis, VGG
 • Aannemer
 • BCFC
 • Visuals
 • HISM
 • Animatie
 • HISM
Downloads